liptop inner 1
liptop inner 3
liptop inner 2

افزونۀ قرآن در واژه‌پرداز مایکروسافت وُرد

برنامه‌ای کامل برای جستجو و درج آیات با خط حفص و افزودن ترجمه‌های مختلف قرآن در فایلهای نوشتاری

ویژگی های برنامه

برنامه‌ای کامل برای جستجو و درج آیات با خط حفص و افزودن ترجمه‌های مختلف قرآن در فایلهای نوشتاری

جستجوی بسیار سریع در متن قرآن کریم

سازگار با تمام نسخه‌های ویندوز و آفیس

ترجمه

ترجمه 2

ترجمه 3

ترجمه 4

ترجمه 5

ترجمه 6

ویژگی های برنامه

خاصية 1

وصف 1

خاصية 2

وصف 2

خاصية 3

وصف 3

خاصية 4

وصف 4

خاصية 5

وصف 5

خاصية 6

وصف 6

خاصية 7

وصف 7

خاصية 8

وصف 8

خاصية 9

وصف 9

خاصية 10

وصف 10

qaf
گروهی از دروس ترجمه ، ترجمه ، انتشار و نشر